Συντάξεις – Κοινωνική Ασφάλιση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ)

 1. Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία
 2. Απεικόνιση της ασφάλισης
 3. Ασφαλιστική ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας (Ατομικό ή Οικογενειακό)
 4. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας
 5. Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας
 6. Ανανέωση και παράταση ισχύος Ατομικού & Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας
 7. Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου «Παλαιών» ασφαλισμένων» (υπαχθέντων στην ασφάλιση προ της 1/1/93)
 8. Υποχρεώσεις «Νέων» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην ασφάλιση μετά την 1/1/93).
 9. Προαιρετική Ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων
 10. Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης (άρθρου 36 του Ν. 1902/90)
 11. Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού (Προαιρετική ασφάλιση Ομογενών)
 12. Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Ν.3863/2010 & Ν.3996/2011).
 13. Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
 14. Εργόσημο
 15. Παροχές Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 16. Επικουρική Ασφάλιση
 17. Προαιρετική Ασφάλιση
 18. Παροχές Ασθένειας
 19. Παροχές σε χρήμα
 20. Επιδόματα Μητρότητας (Κυοφορίας - Λοχείας)
 21. Επίδομα Ασθενείας
 22. Επίδομα Επαγγελματικής Ασθένειας
 23. Επίδομα ατυχήματος
 24. Έξοδα Κηδείας
 25. Ειδικά Επιδόματα
 26. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ)

 1. Χορήγηση προσυνταξιοδοτικών Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης
 2. Έκδοση σύνταξης λόγω γήρατος
 3. Έκδοση σύνταξης λόγω χηρείας
 4. Έκδοση σύνταξης λόγω αναπηρίας
 5. Ειδικές κατηγορίες συντάξεων
  -Τυφλοί
  -Παραπληγικοί τετραπληγικοί
  -Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
  -Νεφροπαθείς
  -Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
  -Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
 6. Δεύτερη σύνταξη
 7. Μετατροπή σύνταξης
 8. Σύνταξη διαζευμένης/διαζευγμένου
 9. Σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση
 10. Σύνταξη από εργασία στο εξωτερικό