Προγράμματα Χρηματοδότησης

  1. Προγράμματα ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους, νέους επιχειρηματίες, γυναίκες, κ.ο.κ.
  2. Προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΟΑΕΔ (για εγγεγραμμένους ανέργους).