ΟΑΕΔ

  1. Επίδομα ανεργίας
  2. Περίθαλψη ανέργων
  3. Επιδόματα – Δώρα ανέργων
  4. Προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης
  5. Προγράμματα νέων επαγγελματιών (πρώην ανέργων)
  6. Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων
  7. Υποβολή βιογραφικού
  8. Εργασία στην Ευρώπη