Εφορία

 1. Έκδοση ΑΦΜ
 2. Έκδοση Κλειδάριθμου – Κωδικών
 3. Ενάρξεις (ελεύθεροι επαγγελματίες)
 4. Μεταβολές
 5. Πληρωμές
 6. Ρυθμίσεις χρεών
 7. Υποβολή δηλώσεων
 8. Έκδοση αποδεικτικών
 9. Θεωρήσεις
 10. ΕΝΦΙΑ – Φόροι Ακινήτων
 11. Γονικές Παροχές, Κληρονομιές, Μεταβιβάσεις
 12. Επίδομα Θέρμανσης
 13. Εκλογικές αποζημιώσεις
 14. Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 15. Κάρτα αποδείξεων