Δήμος – Περιφέρεια

Δημοτολόγιο

 1. Οικογενειακές μερίδες – Μεταβολές
 2. Μεταδημοτεύσεις
 3. Έκδοση πιστοποιητικών
 4. Πολιτογράφηση
 5. Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
 6. Μεταβολές στοιχείων
 7. Μητρώο Αρρένων

Ληξιαρχείο

 1. Γέννηση
 2. Βάπτιση
 3. Γάμος
 4. Θάνατος
 5. Ονόματα – Αφάνεια – Θρήσκευμα

Τεχνική Υπηρεσία

 1. Αίτημα για δημιουργία, πλήρη ανακατασκευή οδού
 2. Αίτημα που αφορά τα δίκτυα του Δήμου
 3. Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο
 4. Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη.
 5. Άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος
 6. Βεβαίωση υψομέτρου
 7. Άδεια εκσκαφής (τομής)
 8. Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου
 9. Αίτηση αποχέτευσης

Πολεοδομία

 1. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 2. Οικοδομές
 3. Αυθαίρετα – Επικίνδυνα – Εργασίες

Δημοτικά Τέλη – Πρόσοδοι

 1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
 2. Άδειες Καταστημάτων
 3. Τέλος 2% - 5%
 4. Άδειες Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων
 5. Διαφημίσεις
 6. Εξόφληση Προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
 7. Χορήγηση Βεβαίωσης Τ.Μ. για ΔΕΗ
 8. Δικαιολογητικά απαλλαγής από δημοτικά τέλη

Εξωτερικά Συνεργεία

 1. Καθαριότητα – Περιβάλλον
 2. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων (πράσινο)
 3. Συντήρηση οδών και Κοινόχρηστων Χώρων
 4. Ηλεκτροφωτισμός

Νεκροταφείο

 1. Ταφή
 2. Εκταφή
 3. Οικογενειακοί Τάφοι
 4. Κατασκευή – Επισκευή τάφων
 5. Οστεοφυλάκιο – Οστεοθήκες