ΑΜΕΑ

  1. Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
  2. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
  3. Πληροφόρηση για εξειδικευμένες δομές απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας
  4. Ενημέρωση για επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, εξειδικευμένες δομές φροντίδας και στήριξης
  5. Συνοδείες (γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ψώνια κτλ)