Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα

 

Αφήστε σε εμάς το τρέξιμο στις δημόσιες υπηρεσίες και τους διακανονισμούς με τις τράπεζες. Αναθέστε μας την έκδοση της σύνταξης σας ή τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης που έχετε μέχρι σήμερα. Ρωτήστε μας για τα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ ή εξουσιοδοτήστε μας να ρυθμίσουμε τις οφειλές σας στα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, τις ΔΕΚΟ και όπου αλλού. 

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε φυσικά πρόσωπα, στην αριστερή στήλη, και επικοινωνήστε μαζί μας.  

Θυμηθείτε: Ό,τι σας φαίνεται «βουνό», μαζί μας... «Λύνεται»!   

Γρήγορα, σίγουρα, υπεύθυνα!