Δήμος – Περιφέρεια

 1. Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
 2. Δημοτική Αστυνομία
 3. Πολεοδομία
 4. Τεχνικές Υπηρεσίες
 5. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.
 6. Τμήμα Τελών Διαφημίσεων, Λοιπών Τελών Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών
 7. Τμήμα Τελών Κοινόχρηστων Χώρων
 8. Αιτήσεις - Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
 9. Άδεια Μικροπωλητή
 10. Βεβαιώσεις παραβάσεων σχετικά με φωτεινές επιγραφές, διαφημιστικές στήλες
 11. Έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
 12. Ίδρυση και Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 13. Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για πρατήριο υγρών καυσίμων
 14. Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα
 15. Έντυπα αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ασκήσης επαγγέλματος Κουρέα-Κομμωτή-Τεχνίτη Περιποίησης χεριών-ποδιών
 16. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ανακοίνωσης Λειτουργίας Έκθεσης