ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητή Τηλεφωνία

  1. Συνδέσεις
  2. Πληρωμές
  3. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
  4. Αναζήτηση ειδικών, χαμηλών τιμολογίων
  5. Ζητήματα λανθασμένης καταμέτρησης, τιμολόγησης
  6. Βλάβες – Διακοπές
  7. Αναβαθμίσεις – Επιδοτήσεις
  8. Αλλαγή προμηθευτή