Ο κατώτερος μισθός

 

womanworker

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

 

Περισσότερους από 600.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ΓΣΕΕ και οι οργανώσεις των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) υπέγραψαν την παράταση της ισχύος της μετενέργειας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Μέχρι τότε, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που είχαν θεσπιστεί με τις προηγούμενες Συμβάσεις και τις αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις. Εργοδότες και εργαζόμενοι, ωστόσο, συμφώνησαν ότι εάν κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας εθνικής σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο των εθνικών συμβάσεων του 2011-2012-2013, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό νέων μισθολογικών όρων.

Θυμίζουμε ότι από την εποχή του 2ου Μνημονίου, το 2012, καταργήθηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών μετά από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αντ΄ αυτών, με βάση το νόμο 4046/2012 (αρθρ. 1 παρ. 6) και την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, ορίστηκε:

  • για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών κατώτατος μισθός στα 586,08 €
  • για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών κατώτατο ημερομίσθιο στα 26,18 €
  • για όσους είναι κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίστηκε για τους υπαλλήλους στα 510,95€
  • και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 22,38€, μικτά.

Σύμφωνα με εργατολόγους, το μεγαλύτερο πλήγμα στο θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επέφερε και ο νόμος 4093/2012, με τον οποίο περιορίζεται η έκταση της ισχύος των μισθολογικών όρων της Σύμβασης μόνο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τις συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις.

 

Να σημειωθεί ότι βάση της ΕΓΣΣΕ που παρατάθηκε μέχρι τέλος του έτους, διατηρείται το επίδομα γάμου ύψους 10% και χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς, άνδρες και γυναίκες.

Είστε εργοδότης; Είστε εργαζόμενος; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας, τώρα!  "Λύνεται", τηλ: ΤΗΛ-2289028420

Πηγή: freedigitalphotos.net