Πώς θα πάρω επίδομα τοκετού;

Pregnant

Για ασφαλισμένες στο ΙΚΑ

 Το βοήθημα τοκετού το δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες, οι συνταξιούχοι και οι γυναίκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων και καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών. Για τη χορήγηση του απαιτούνται:

  • Θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο ΙΚΑ
  • Συμπλήρωση αίτησης
  • Απόσπασμα λογαριασμού ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το υποκατάστημα ΙΚΑ του εργοδότη.
  • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Προϋπόθεση για την καταβολή του βοηθήματος είναι: Να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα έτη από την υποβολή της αίτησης. Συνολικά η δικαιούχος θα εισπράξει το αντίστοιχο 119 ημερών απασχόλησης (56 ημέρες πριν τον τοκετό, και 63 ημέρες μετά).

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, πλέον, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σε τέσσερα βήματα:

  • Βήμα 1 :Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.
  • Βήμα 2 :Συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός.
  • Βήμα 3 :Αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά).
  • Βήμα 4:  Πραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη να το παραλάβει. 

Μην τρέχετε εσείς από υπηρεσία σε υπηρεσία. Εμπιστευτείτε τους έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να πάρετε το επίδομα τοκετού σίγουρα και γρήγορα. Επικοινωνήστε με το γραφείο του «Λύνεται» στη Μύκονο, τώρα!  

 

Πηγή φωτογραφίας: FreeDigitalphotos.net