ΟΑΕΔ - Δουλειά σε 50άρηδες

ID 100307586

Με επιδότηση 500€ το μήνα

 Δουλειά σε μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών προσφέρει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που επιδοτεί ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες ανέργων, άντρες και γυναίκες οι οποίοι είναι άνω των 50 ετών και βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα ανέργων με έντονο πρόβλημα επανένανταξης στην αγορά εργασίας και μεγάλη απόσταση από την ηλικία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες, ενώ μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον εννέα μήνες, εφόσον ο εργοδότης υποβάλει σχετική αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της αρχικής επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες δεσμεύονταινα διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας, καθώς και το προϋπάρχον προσωπικό τους, για το οποίο έχουν δεσμευθεί τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης

Ποιές εταιρείες αφορά;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που κατά το δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού.

 

 

Αξιοποιήστε την ευκαιρία, είτε ψάχνετε για δουλειά, είτε θέλετε να δημιουργήσετε νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Συμβουλευτείτε τους έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας. Επικοινωνήστε με το γραφείο του «Λύνεται» στη Μύκονο, τώρα!  

Πηγή φωτογραφίας: FreeDigitalphotos.net