Θεμελίωση σύνταξης στο ΙΚΑ

 

ika

Αναγνωρίζοντας τα «ένσημα» του στρατού! 

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να εξασφαλίσει προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται ο χρόνος αυτός να υπολογιστεί και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις είναι:

  • Για σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.
  • Για σύνταξη αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας.
  • Για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος, αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών, μέχρι το χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

Με δεδομένο όμως ότι πολλοί ασφαλισμένοι ανήκουν στην κατηγορία της διαδοχικής ασφάλισης (έχουν ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σε περισσότερα από ένα ομοειδή ταμεία), η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ότι:

  • Στην περίπτωση αυτή (διαδοχική ασφάλιση), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.
  • Στην περίπτωση παράλληλης ασφάλιση (σε δύο ταμεία), η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

Ωστόσο, αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό, ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Όσον αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης για δεύτερη φορά, ο νόμος προβλέπει ότι «ο ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε, λόγω αναπηρίας, χωρίς τον υπολογισμό του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας και έχει χρόνο ασφάλισης σε δεύτερο ομοειδή οργανισμό, δικαιούται να υπολογίζει το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος» υπό προϋποθέσεις.

Η στρατιωτική υπηρεσία, που ήδη αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο ή από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για την απονομή ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί δεύτερη φορά και από άλλον οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Και μια σημαντική λεπτομέρεια: Βάσει Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κατά ένα μέρος σε έναν φορέα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά το υπόλοιπο σε φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου αυτού, αρκεί να μην αναγνωριστεί ο ίδιος χρόνος δύο φορές, αφού ο νόμος απαγορεύει ρητά την αναγνώριση του συνόλου της στρατιωτικής υπηρεσίας δύο φορές.  Επίσης, «στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν δικαιωθεί σύνταξη, λόγω γήρατος από άλλον ομοειδή οργανισμό και ζητούν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος».

 Εμπιστευτείτε την έκδοση της σύνταξης σας στους έμπειρους συνεργάτες μας. Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους του «Λύνεται» στη Μύκονο, τώρα!