ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ

ιχ

Για όσους κατέθεσαν πινακίδες 

 

Για τρίτη χρονιά οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και κατέθεσαν πινακίδες, μπορούν να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας του οχήματος τους, για έναν, τρεις ή περισσότερους μήνες. 

Η νομοθετική διάταξη προβλέπει ότι παίρνοντας πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για 1 μήνα θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας 2 μηνών, παίρνοντας τις πινακίδες για 3 μήνες θα καταβάλλουν τέλη 4 μηνών, ενώ παίρνοντας πίσω τις πινακίδες έως το τέλος του μήνα, θα καταβάλλουν τέλη κυκλφορίας που αντιστοιχούν στους υπολειπόμενους μήνες, με προσαύξηση δύο μηνών. 

Για παράδειγμα: 
                        
* ΙΧ 2000 κ.εκ. 
* Ετήσια τέλη: 690€
* 1 μήνα:        115€
* 3 μήνες:       230€ 
* Ιούνιος - Δεκέμβριος: 517€
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άρση ακινησίας του οχήματος είναι: 
 
* Βεβαίωση ακινησίας
* Αστυνομική Ταυτότητ ή Διαβατήριο
* Αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας
* Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
 
Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου άρσης ακινησίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να επιστρέψει τις πινακίδες στην εφορία, διαφορετικά βεβαιώνεται πρόστιμο.